Przejdź do treści strony
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje jednostki

       Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach  obok zadań własnych realizuje zadania biblioteki powiatowej określone w Porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu Krapkowickiego a Gminą Krapkowice. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną społeczności lokalnej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy i powiatu. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.Do statutowych zadań biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru. Pełnienie ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliotecznych i bibliograficznych. Koordynowanie działalności usługowej bibliotek na terenie gminy i powiatu. Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem oraz inicjowanie i organizowanie różnorodnych form zmierzających do rozwoju czytelnictwa.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2018
  przez: Maria Bartoszyńska
 • opublikowano:
  05-09-2018 10:55
  przez: Maria Bartoszyńska
 • podmiot udostępniający:
  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
  odwiedzin: 589
Dane jednostki:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
47 - 300 Krapkowice
ul. Sądowa 21
NIP: 756-17-45-445 REGON: 530587785

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 13 19
fax: 77 446 13 19
e-mail: biblioteka@krapkowice.pl